Home Giáo dục Hàn QuốcĐại học ở Hàn Quốc Trường Đại học Sangmyung University

Trường Đại học Sangmyung University

by HALO

Trường Đại học Sangmyung: Trung tâm của những khả năng mới

1. Trường đại học được chính phủ Hàn Quốc chứng nhận

 • Năm 2015 được chọn là “trường Đại học Hàn Quốc dạy tốt” (trong 4 năm) [ACE]
 • Được lựa chọn 7 dự án đặc tính hóa trường đại học năm 2014 (trong 5 năm)
 • Năm 2014 được chọn vào dự án hỗ trợ các trường Đại học Hàn Quốc có bình thường hóa giáo dục phổ thông trung học
 • Năm 2013 được chọn vào dự án hỗ trợ nâng cao năng lực Giáo dục
 • Năm 2013 được chọn vào dự án hỗ trợ nâng cao năng lực tuyển sinh đại học

2. Đại học có chương trình học bổng đa dạng

 • Bao gồm các chương trình học bổng trong và ngoài trường như học bổng có thành tích học tập cao, học bổng vì phục vụ lợi ích cộng đồng, học bổng vì có công đặc tính hóa trường đại học
  • Cơ sở Seoul có trên 60 loại học bổng
  • Cơ sở Cheonan có trên 90 loại học bổng
 • Nguồn học tài chính cho học bổng quy mô lớn
  • Cơ sở Cheonan: Năm 2013 đạt 18.9 tỷ Won; 2014 đạt 19.7 tỷ Won; 2015 đạt 20.6 tỷ Won
 • Liên tục giảm học phí và giữ nguyên học phí 4 năm liền (giảm thiểu tối đa gánh nặng học phí cho học sinh và phụ huynh)
  • Cơ sở Seoul: Năm 2012 giảm 7.0%; năm 2013 giảm 2.5%, năm 2014 giảm 2.5%, năm 2014 – 2015 giữ nguyên
  • Cơ sở Cheonan: Năm 2012 giảm 7.0%; năm 2013 giảm 3.5%; năm 2014 giảm 0.1%, năm 2015 giữ nguyên

3. Đại học theo đuổi bản sắc hóa

Năm 2014 có 7 dự án được Bộ Giáo dục Hàn Quốc lựa chọn trong chương trình hỗ trợ bản sắc hóa cơ sở giáo dục Đại học.

Cơ sở Seoul

 • Dự án bồi dưỡng nhân viên marketing xuất khẩu sang các thị trường mới nổi dành cho các doanh nghiệp nhỏ – mạnh tầm vóc toàn cầu
 • Dự án đặc tính hóa bồi dưỡng nhân lực chuyên môn đào tạo hạnh phúc thanh thiếu niên
 • Dự án bồi dưỡng nhân tài sáng tạo về nội dung lịch sử và di sản Hàn Quốc lấy K-Culture làm tiên phong
 • Dự án bồi dưỡng chuyên gia phúc lợi gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc

Cơ sở Choenan

 • Dự án bồi dưỡng nhân tài thiết kế sáng tạo mang tính dung hợp lấy kinh tế sáng tạo làm tiên phong
 • Dự án bồi dưỡng nhân tài sáng tạo nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng môi trường sinh thái kết hợp kinh tế sáng tạo và công nghệ
 • Dự án đặc tính hóa bồi dưỡng nhân lực sản xuất hàng cao cấp công nghệ thiết bị thông minh dựa trên 4C

4. Trường đại học có nhiều khoa đáng quan tâm

a. Cơ sở Seoul

Khoa Quản trị kinh doanh toàn cầu

Dự án bồi dưỡng nhân viên marketing xuất khẩu sang các thị trường mới nổi dành cho các doanh nghiệp nhỏ – mạnh tầm vóc toàn cầu.

Khoa Quản trị kinh doanh toàn cầu của Đại học Sangmyung hướng tới tạo nên thị trường toàn cầu được Bộ Giáo dục Hàn Quốc lựa chọn vào “Dự án đặc tính hóa trường Đại học khu vực thủ đô”. Hàng năm trường được hỗ trợ 970 triệu Won và nhận tổng cộng 4.8 tỷ Won trong vòng 5 năm để thực hiện chương trình đào tạo nhằm bồi dưỡng “Chuyên gia quản trị kinh doanh toàn cầu lấy K-Biz làm tiên phong”.

Hơn hết Khoa Quản trị kinh doanh toàn cầu tại Đại học Sangmyung đang dốc sức vào việc đào tạo tạo “Quản lý kinh doanh toàn cầu hướng tới đối mới”, “Nhân viên bán hàng dám chấp nhật thách thức khai thác và xuất khẩu sang thị trường mới nổi”, “Lãnh đạo kinh doanh doanh hướng đến thành quả cho doanh nghiệp nhỏ mạnh tầm vóc toàn cầu”.

Cụ thể Khoa đang vận hành các chương trình đa dạng như liên kết thực tập, làm việc thông qua hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trường đang hoạt động tại quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Myanma để sinh viên có thế trực tiếp trải nghiệm thực tế môi trường kinh doanh sinh động đang diễn ra trên môi trường kinh doanh toàn cầu và tuyến đầu tiên của thương mại.

Ngoài ra Khoa còn đẩy mạnh các chương trình như Chương trình tham gia triển lãm thương mại toàn cầu, Chương trình bồi dưỡng chuyên gia thâm nhập thị trường mới nổi và xây dựng liên doanh SM Global để trực tiếp mở rộng quy trình tiếp thị xuất khẩu. Khoa không những hổ trợ các học bổng đa dạng đế giúp sinh viên chuyên tâm học tập mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ 2 như tiếng Anh để tích lũy năng lực cơ sở về kinh doanh toàn cầu và nhấn mạnh việc thi đạt các chứng chỉ chủ yếu như Chứng chỉ Quản lý nơi sản xuất, Chứng chỉ thương mại quốc tế, đồng thời tích cực điều hành chương trình nâng cao năng lực xin việc đúng ngành nghề, chương trình chuyên gia chuyên trách liên quan kinh doanh toàn cầu.

Khoa Giáo dục

Dự án đặc tính hóa bồi dưỡng nhân lực chuyên môn đào tạo hạnh phúc thanh thiếu niên.

Nhận hỗ trợ 600 triệu Won mỗi năm, tổng 3 tỷ won trong vòng 5 năm để chi học phí 300 triệu Won/sinh viên. Khoa Giáo dục-Đại học Sangmyung trên cơ sở được lựa chọn là dự án đặc tính hóa, bồi dưỡng nhân lực chuyênmôn đào tạo hạnh phúc thanh thiếu niên thông qua các chương trình và họat động đa dạng như vận hành chương trình đào tạo hỗ trợ là chứng chỉ quốc gia 1+1 (giáo viên, giáo viên giáo dục thường xuyên, giáo viên hướng dẫn thanh niên, giáo viên tư vấn thanh niên); tổ chức các môn học theo hình thức liên kết giữa nhà trường và xã hội, mời chuyên gia để giáp dục ghép lý luận và thực tiễn; hỗ trợ thực tập tại cơ quan thanh thiếu niên xuất sắc tại nước ngoài (mỗi học kỳ cấp chứng chỉ cho 12 người hoàn thành thực tập do trường đại học University of Leipzig chứng nhận); hỗ trợ thực tập xây dựng trường học hạnh phúc và cơ quan thanh thiếu niên tại khu vực; hỗ trợ học bổng cho sinh viên, nâng cao tương tác dạy và học thông qua xây dựng phòng học công nghệ cao; hỗ trợ 1 máy tính bảng/1 sinh viên; nâng cao nàng lực sinh viên thông qua chương trình sinh viên tự lực; diễn đàn nhân tài tương lai; tham quan thực tế cơ sở giáo dục.

Khoa Nội dung lịch sử, Khoa Bản quyền nội dung

Dự án bồi dưỡng nhân tài sáng tạo về nội dung lịch sử và di sản Hàn Quốc lấy K-Culture làm tiên phong.

Khoa nội dung lịch sử, Khoa Bàn quyền nội dung-Đại học Sangmyung nhận hỗ trợ 300 triệu Won/năm tổng 1.5 tỷ Won trong vòng 5 năm cho việc mở rộng hỗ trợ học bổng cho sinh viên xuất sắc trong dự án đặc tính hóa trường Đại học; hỗ trợ trang thiết bị phòng thực tập đa phương tiện như bảng điện tử, máy in 3D; liên kết giáo dục và thực hành tại cơ sở đặc tính hóa; hỗ trợ kiến học tại nước ngoài; đào tạo và phát triển capstan design; hỗ trợ hoạt động thiết kế chương trình liên kết nhà trường với doanh nghiệp và hoạt động câu lạc bộ xin việc; trang bị hệ thống quản lý định hướng sinh viên đại học có hệ thống lấy chế độ hướng dẫn suốt đời làm trung tâm như nâng cao mạng lưới liên hệ giữa sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên đang theo học theo từng lĩnh vực.

Hướng tới Nội dung lịch sử toàn cầu dựa trên lịch sử và văn hóa truyền thống và điều hành chương trình đào tạo dung phức hợp có thể kiêm toàn cả nhân văn học và công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho sinh viên. Thông qua đó nhằm bồi dưỡng chuyên gia trong lĩnh vực lập kế hoạch kể chuyện di sản văn hóa cũng như lập nội dung, chuyên gia lập kế hoạch sử dụng di sản công nghệ văn hóa cũng như du lịch văn hóa, chuyên gia quản lý tác quyền nội dung để hoạt tính hóa văn hóa truyền thống, mở rộng kinh doanh nội dung văn hóa kiểu Hàn Quốc hướng ra thế giới đặt mục tiêu vào việc làm phồn thịnh văn hóa toàn cầu thông qua nội dung văn hóa di sản Hàn Quốc.

Khoa Phúc lợi gia đình

Dự án bồi dưỡng chuyên gia phúc lợi gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Khoa Phúc lợi Gia đình-Đại học Sangmyung được chọn vào “Dự án đặc tính hóa các trường Đại học khu vực thủ đô” bởi Bộ Giáo dục Hàn Quốc nên hàng năm nhận hổ trợ 300 triệu Won để xây dựng tầm nhìn cho dự án “Gia đình hạnh phúc và cấu hiện liên kết xã hội thông qua Gia đình hạnh phúc” và đặt mục tiêu vào việc bồi dưỡng chuyên gia Phúc lợi gia đình có năng lực cốt lõi như sáng tạo, thực tế và chuyên nghiệp.

Khoa sẽ xây dựng chương trình đào tạo dựa trên chiến lược được cấu thành từ 3 trục (nhắm đến môn học cốt lõi, cao độ hóa hoạt động tự chủ đạo, tạo giá trị bên trong bằng kinh nghiệm thực tế) và liên kết điều hành nhằm đào tạo chuyên gia Phúc lợi gia đình thực tế và sáng tạo. Với kế hoạch hỗ trợ chương trình đào tạo cho dự án cũng như hỗ trợ sinh viên, Khoa có kế hoạch hỗ trợ một số hoạt động giáo khoa và phi giáo khoa để cho sinh viên có thể làm quen với các kiến thức chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực bằng cách đề cao kinh nghiệp thực tiễn, mời chuyên gia thỉnh giảng thông qua xây dựng quỹ học bống đặc tính hóa, tham gia các hội thảo trong nước, cũng như tham dự các chương trình ở các cơ quan giáo dục, trải nghiệm văn hóa hóa qua chương trình đào tạo ở nước ngoài, điều hành Happy Family Support Center.

b. Cơ sở Cheon-an

Khoa thiết kế hoa văn, Khoa thiết kế công nghiệp

Dự án bồi dưỡng nhân tài thiết kế sáng tạo mang tính dung hợp lấy kinh tế sáng tạo làm tiên phong.

Được chọn vào dự án đặc tính hóa trường Đại học tại địa phương CK-1 năm 2014 với tư cách là Chương trình đặc tính hóa được cấu thành bởi Khoa Thiết kể Hoa văn và Khoa Thiết kế Công nghiệp giai đoạn 2014-2018, hàng năm nhận hỗ trợ 300 triệu Won (1,5 tỷ Won trong vòng 5 năm). Tại hai Khoa này một mặt đào tạo đặc trưng riêng của từng khoa, một mặt áp dụng chế độ đa chuyên ngành để sinh viên có thể học chuyên ngành liên kết SMART LIVING DESIGN và nhận được bằng kép.

Sinh viên có thể nhận được chứng chỉ quốc tế từ Trung tâm chứng nhận thiết kế đồ họa Quốc tế và Khoa hiện có phòng thực hành liên quan đến chuyên ngành thuộc chương trình SMART đa dạng và các công cụ thiết bị mới nhất để phục vụ cho chuyên ngành. Hỗ trợ học bổng SMART (thành tích tốt, trưởng nhóm, chuyên ngành liên kết S. L. D, Designer) và bồi dưỡng nhân tài SMART có năng lực giải quyết vấn đề tổng hợp thông qua chương trình đạo tạo và mạng lưới đao tạo chuyên sâu về chuyên ngành được đặc tính hóa thiết kế cho từng khóa.

Khoa Môi trường và cảnh quan, Khoa Công nghệ hệ thống xây dựng

Dự án bồi dưỡng nhân tài sáng tạo nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng môi trường sinh thái kết hợp kinh tế sáng tạo và công nghệ.

Được lựa chọn vào dự án đặc tính hóa trường Đại học tại địa phương từ năm 2014-2019!!

Nhận hổ trợ từ Quỹ Nghiên cứu Hàn Quốc và Bộ Giáo dục Hàn Quốc 6 tỷ Won trong vòng 5 năm. Hỗ trợ Khoa Môi trường & cảnh quan 600 triệu Won, Khoa Công nghệ Hệ thống xây dựng 340 triệu Won vào năm thứ 2.

Khoa Môi trường & cảnh quan thành lập dự án “bồi dưỡng nhân tài sáng tạo nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng môi trường sinh thái kết hợp kinh tế sáng tạo và công nghệ” vào năm 2014 và đang triển khai chương trình hỗ trợ câu lạc bộ xin việc, khởi nghiệp; thỉ lấy chứng chỉ; nâng cao năng lực tiếng Anh; hỗ trợ tác phẩm thiết  kế; liên kết với doanh nghiệp và địa phương; tham dự hội thảo nhằm bồi dưỡng nhân tài thực tế thông qua đào tạo công nghệ dung phức hợp trong nhà trường và ngoài thực tể trong vòng 5 năm tới.

Khoa Công nghệ Hệ thống xây dựng đang triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên nhằm nâng cao năng lực trên các lĩnh vực chuyên môn chuyên ngành thông qua việc thành lập Trung tâm tự phát triển bản thân nhằm tạo ra sân chơi tự phát triển bản thân; chương trình hướng dẫn sinh viên thiết kế sáng tạo; Chương trình kèm tiếng Anh đặc biệt.

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông

Dự án đặc tính hóa bồi dưỡng năng lực sản xuất hàng cao cấp công nghệ thiết bị thông minh trên nền tảng 4C.

Bồi dưỡng nhân tài sản phẩm cao cấp = Nhân tài sáng tạo + Nhân tài phù hợp với địa phương + Nhân tài có tính thực tế + Nhân tài có thể bảo đảm chất lượng tối thiểu nhất.

Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông-Đại học Sangmyung hàng năm hỗ trợ 600 triệu Won (3 tỷ Won trong vòng 5 năm). Được lựa chọn là Khoa xuất sắc trong việc đặc tính hóa (Khoa sản phẩm cao cấp) nên hỗ trợ thêm 244 triệu Won/năm (1.22 tỷ Won trong 5 năm)!

Thực hiện tố chức điều hành, thực hiện các chương trình như: hỗ trợ phí đào tạo khoảng 4 triện Won/sinh viên; tổ chức chương trình hỗ trợ thực tập ở nước ngoài; hổ trợ thêm 85 triệu Won học bổng cho chương trình đặc tính hóa; tỷ lệ chi học bổng cho sinh viên 80% (kế hoạch); tỷ lệ có việc làm bình quân 80% trong 3 năm (bao gồm tỷ lệ xin việc duy trì); thực hiện đào tạo tập trung kiểu ký túc trong thời gian nghỉ hè và nghỉ đông; hỗ trợ 1 máy tính/sinh viên; hỗ trợ 1 thiết bị thực hành/sinh viên; xây dựng phần cứng thông qua xưởng thiết bị cao cấp; điều hành phòng thiết kế cho từng khóa và áp dụng chương trình hoàn thành bài tập trong ngày; cải biên tất cả chương trình môn học thành môn học thiết kế PBL; tổ chức câu lạc bộ, nhóm; điều hành chương trình học kèm MICRO; Chương trình nâng cao năng lực chuyên ngành; Điều hành DB doanh mục đầu tư nhằm quản lý các môn thiết kế; thực hiện chương trình đào tạo nhằm năng cao năng lực xin việc.

Trường đại học KyungPook

Trường đại học KyongGi

II. Giới thiệu các khoa thuộc cơ sở tại Seoul

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

 • Khoa Lịch sử
 • Khoa Địa
 • Khoa Thông tin Thư viện
 • Khoa Phúc lợi gia đình
 • Khoa Nhân tài công cộng
 • Khoa Nội dung văn hóa Hàn-Nhật

Đại học Sư phạm

 • Khoa Sư phạm Ngữ văn
 • Khoa Sư phạm tiếng Anh
 • Khoa Giáo dục học
 • Khoa Toán

Đại học Kinh tế

 • Khoa Kinh tế-Tài chính
 • Khoa Quàn trị kinh doanh toàn cầu
 • Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Đại học Khoa học tự nhiên
 • Khoa Hóa
 • Khoa Khoa học & Đời sống
 • Khoa Thời trang
 • Khoa Dinh dưỡng nhà hàng
 • Khoa Nhà ở tiêu dùng
 • Khoa Hóa & chất liệu mới
 • Khoa Sức khỏe & Thể thao

Đại học dung hợp ICT

 • Khoa Bản quyền nội dung
 • Khoa Khoa học máy tính
 • Khoa Phần mềm truyền thông
 • Khoa Phát triển Games
 • Khoa Nàng lượng Điện lưới

Đại học Văn hóa & Nghệ thuật

 • Khoa Nghệ thuật tạo hình
 • Khoa Nghệ thuật đời sống
 • Khoa Nghệ thuật Múa
 • Khoa Nhạc

Đại học Liên kết Nhà trường và Doanh nghiệp Sáng tạo tương lai

 • Khoa Quân sự (Không tuyển sinh viên nước ngoài)

1. Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân văn

Khoa Sử

Mục tiêu giáo dục của Khoa là đào tạo nhân tài có đầy đủ năng lực xây dựng, phát triển nhân văn cần thiết cho xã hội dựa trên nền tảng tri thức lịch sử. Trường đang nổ lực nhằm đào tạo nên các chuyên gia kể chuyện và xây dựng nội dung, chuyên gia về di sản văn hóa và xây dựng du lịch văn hoá, chuyên gia quản lí sở hữu trí tuệ các nội dung dựa trên cơ bản những di sản về lịch sử Hàn Quốc, đồng thời bồi dưỡng các nhân tài đầy khả năng sáng tạo, có thể đảm nhiệm vẽ nội dung văn hóa toàn cầu.

Khoa Địa

Khoa đang nỗ lực hết sức trong việc đào tạo nên nguồn nhân lực chuyên môn có khả năng đạt tới mục tiêu về mặt học vấn của ngành địa lý học thông qua quá trình đào tạo chuyên ngành có tính hệ thống về lĩnh vực địa lý nhân văn, địa lý tự nhiên, hệ thống thông tin địa lý (GIS). Đồng thời đưa vào tiến hành chương trình liên kết chuyên ngành liên quan với các lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống lưu thông địa phương, du lịch văn hóa địa phương dựa trên các bài học và ứng dụng tri thức chuyên môn.

Khoa Thông tin Thư viện

Khoa bồi dưỡng các chuyên gia thông tin được trang bị đầy đủ kiến thức và nền tảng tri thức cơ sở về lĩnh vực thông tin thư viện, dựa trên mục tiêu tích lũy kiến thức một cách có hệ thống về học vấn liên ngành và học vấn ứng dụng nhằm nghiên cứu và áp dụng vào chương trình đào tạo để xử lí tài liệu thông tin của từng lĩnh vực. Ngay khi tốt nghiệp, các sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận nhân viên công vụ cấp 2 (của Bộ văn hóa-thể thao) đồng thời sinh viên có thể bước ra xã hội với vị thế là một chuyên gia có danh tiếng và năng lực thực thụ.

Khoa Phúc lợi Gia đình

Khoa lấy mục tiêu giáo dục đào tạo nên những chuyên gia ngành phúc lợi xã hội (bảo mẫu, nhà giáo dục cuộc sống gia đình, bác sĩ gia đình, nhân viên phúc lợi xã hội) thông qua việc tiếp thu kiến thức một cách có hệ thống và chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Khoa Đào tạo Cán Bộ & Viên chức

Khoa bồi dưỡng nên các nhân tài đầy khả năng sáng tạo và định hướng tương lai dẫn đầu xã hội bằng nền tảng đào tạo cơ bản và giáo dục chuyên ngành để giải quyết vấn đề chung. Đào tạo ra các tài năng cán bộ công, tích hợp các ngành hành chính công, luật để có thế đảm bảo được năng lực cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực đa dạng và có khả năng đối phó tích cực với trong những biến đổi thời đại mới.

Khoa Nội dung Văn hóa Hàn-Nhật

Khoa ứng dụng tổng hợp các ngành nghiên cứu Nhật Bản học, so sánh văn hóa, nội dung văn hóa cùng với định hướng bản chất của ngành nội dung văn hóa lấy trọng tâm là khả năng tưởng tượng và tính sáng tạo mang tính văn hóa đồng thời đặc tính hóa năng lực tiếng Nhật thương mại; bồi dưỡng tài năng văn hóa toàn cầu đầy đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường Văn hóa Đông Nam Á.

2. Đại học Sư phạm 

Khoa Sư phạm Ngữ văn

Khoa lấy mục tiêu đào tạo ra những chuyên gia ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ xuất sắc và tổ chức, thực hiện một cách hiệu quá các giờ giảng về giảng dạy ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, văn học Hàn Quốc. Ngoài chương trình đào tạo chính quy, trường triển khai tích cực các hoạt động như nghiên cứu điều tra học thuật, đêm hội nhà giáo toàn giáo quốc, tạp chí khoa học, xuất bản công trình nghiên cứu.

Khoa Sư phạm tiếng Anh

Với mục tiêu giáo dục đầu tiên là đào tạo giáo viên tiếng Anh trung học có năng lực; thứ hai, thông qua việc ứng dụng tổng hợp các ngành đa dạng và chương trình đào tạo phức hợp trường đào tạo nên các tài năng quốc tế mang đầy đủ năng lực cần thiết trong xã hội kiến thức. Thông tin biển đối hóa nhanh chóng hiện nay. Khoa đang tiến hành các giờ học thuộc ngành năng lực tiếng Anh thông dụng và ngành kiến thức như giảng dạy ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh thương mại văn phòng.

Khoa Giáo dục học

Khoa bao gồm giáo dục học đường, dựa trên nền tảng nghiên cứu mang tính học thuật liên quan đến giáo dục đào tạo xuất phát từ cuộc sống muôn màu của nhân loại. Sinh viên tốt nghiệp từ khoa có thể nhận được học vị cử nhân văn học, bằng giáo viên chính trung học (cấp 2) và chứng nhận (ngành: giáo dục học); đồng thời các bạn cũng có thể nhận được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của Khoa tương đương qua chuyên ngành phức hợp.

Khoa Sư phạm Toán

Khoa thực hiện mục tiêu đào tạo giáo viên toán học trung học có đầy đủ năng lực và sự sáng tạo đế tiếp thu các lý luận và tri thức toàn diện về toán học cũng như nghiên cứu về các lý luận của giáo dục toán học và các phương pháp thực tiên. Tiến hành nghiên cứu rộng về các lĩnh vực như toán học cơ bản, tích phân, đại số, hình học, không gian, toán học ứng dụng, toán học và máy tính, sư phạm toán.

3. Đại học Kinh tế 

Khoa Kinh tế-Tài chính

Với mục tiêu đào tạo nên các chuyên gia kinh tế có thể hiểu rõ các vấn đề của kinh tế hiện tại của nước nhà như hoạt động doanh nghiệp, tài chính, biến động kinh tế, việc làm, tài chính, bất động sản và tình trạng tín dụng; đồng thời có khả năng phán đoán hợp lý trong mỗi quá trình hoạt động kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp của khoa làm việc rộng khắp trong các doanh nghiệp cơ bản, các doanh nghiệp công và nhiều công ty tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm.

Khoa Quản trị Kinh doanh Toàn càu

Với mục tiêu đào tạo nhân tài đầy sáng tạo đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp toàn cầu có vai trò chủ đạo trên thị trường thế giới, Khoa đã tiến hành hoạt động như bồi dưỡng các chuyên gia tiếp thị tại thị trường mới, xây dựng tầm đúng với trọng tâm; xây dựng tầm nhìn doanh nghiệp, xây dựng giá trị chung, tái thiết lập chương trình đào tạo và hình thức kinh doanh.

Khoa Quân trị Kinh doanh

Khoa nhắm đến mục tiêu chính là cung cấp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cho sinh viên liên quan đến quyết sách hợp lý của các doanh nghiệp và phương pháp kinh doanh khoa học. Khoa cấu thành hệ thống học thuật mang tính thực tế phù hợp với sự quá trình biến đổi hoàn cảnh kinh doanh đang tiến đến dung. phức hợp, song song với việc cung cấp những kỹ năng xã hội phù hợp với con đường của mỗi sinh viên.

4. Đại học khoa học tự nhiên

Khoa Hóa

Khoa có các ngành khoa học vật chất và khoa học phân tích sử dụng tính chất, cấu trúc thành phần của vật chất với chuyên môn chỉ tiết và kiến thức của lĩnh vực khoa học cơ bản sử dụng vật chất và năng lượng ở cấp độ phân tử; bên cạnh đó tùy theo từng đối tượng vật chất còn có các lĩnh vực hóa học hữu cơ, hóa học vô cơ, hóa học polymer, sinh hóa. Đồng thời khoa đào tạo các lĩnh vực khoa học mũi nhọn thiết yếu cho sự phát triển của ngành khoa học ứng dung như vật liệu hóa học, nàng lượng hóa học, hóa học đời sống, hóa học môi trường.

Khoa Thời Trang

Thực hiện mục tiêu đào tạo lấy thực tiễn, thực dụng làm trung tâm nhằm tạo ra chuyên gia có thể đóng góp thực tế cho ngành công nghiệp thời trang thông qua sự kết hợp năng lực sáng tạo với tư duy kinh doanh dựa trên sự hiểu biết về con người, văn hóa xã hội ngày nay cùng với tư duy thiết kế.

Khoa Khoa học & Đời sống

Kết hợp đào tạo lý thuyết, thực hành và thực tập nhằm đạo tạo các chuyên gia về dinh dưỡng học, văn hóa ẩm thực đời sống, chế biến, kinh doanh thức ăn ngoài, thực phẩm học. Sinh viên được đào tạo để nhận các chứng chỉ về dinh dưỡng, chứng chỉ vệ sinh, chứng chỉ đầu bếp ẩm thực Hàn, chứng chỉ đầu bếp ẩm thực phương tây.

Khoa đang thực hiện quá trình đào tạo và nghiên cứu nhiều lĩnh vực đa dạng qua tất cả qua tất cả các lĩnh vựa khoa học đời sống như phát triển kĩ thuật sinh học mới liên quan đến trị liệu và sức khỏe, pháp triển phương pháp phân tích công nghệ thông tin sinh học, công nghệ di truyền, nghiên cứu và phân tích vật chất di truyền và protein, phát triển kỹ thuật xử lý môi trường, phân tích đánh giá hệ sinh thái, đo lường môi trường hormone và phân tích ảnh hưởng môi trường.

Khoa Nhà ở

Đây là khoa dung hợp gồm ngành tiêu thụ học, nghiên cứu lý luận và thực tế cần thiết nhằm hình  thành văn hóa tiêu dùng lành mạnh và nâng cao phúc lợi người tiêu dùng và ngành cư trú học, nghiên cứu kế hoạch và quản lý môi trường vật lý nhằm làm phong phú cuộc sống con người. Khoa đặt mục tiêu vào việc đẩy mạnh tính thực tế và chuyên môn nhằm bồi dưỡng nhân tài đa năng có tính sáng tạo, có thể cống hiến cho sự phát triển của xã hội.

Khoa Công nghiệp Hóa học & Chất liệu mới

Đây là lĩnh vực khoa học sử dụng kiến thức khoa học về hóa học, vật lý, sinh vật học, toán học để nghiên cứu về nguyên lý và ứng dụng vật chất và chế tạo nhằm làm phong phú cuộc sống loài người. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể xin việc vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp hóa học rộng lớn.

Khoa Thể thao & Sức khỏe

Mục tiêu đào tạo nhân lực chuyên môn nâng cao sức khỏe thông qua hoạt động thân thể. Khoa Thể thao và Sức khỏe đào tạo kiến thức sâu và khoa học vê quản lý sức khỏe, phục hồi vận động, huấn luận viên thể thao theo quy định chứng chỉ huấn luận viên thể dục trên cở sở quy chế về chấn hưng thế dục toàn dân. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội tham gia thi lấy các loại chứng chỉ như chứng chỉ quản lý vận động sức khỏe, chứng chỉ huấn luận viên thể thao do chính phủ Hàn Quốc cấp.

Khoa Khoa học Máy tính

Thực hiện chương trình đào tạo nhắm tới đầu ra thông qua liên kết với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhằm đạo tạo chuyên gia có tầm vóc quốc tế có năng lực thực tiễn, sáng tạo và toàn diện vững vàng về kiến thức công nghệ máy tính để làm chủ công nghệ trong công nghiệp. Khoa không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và sinh viên tốt nghiệp có thể xin việc ở nhiều doanh nghiệp IT đa dạng.

Khoa Công nghệ phân mềm và Truyền thông

Đào tạo lý thuyết nền tảng cốt lõi cho việc phát triển phần mềm và đảm bảo cơ hội để sinh viên có thể rèn luyện năng lực chuyên ngành thông qua thực hành và thực. Mục tiêu đào tạo nhân tài ưu tú có thể thích nghỉ với công việc thông qua ứng dụng kiến thức chuyên ngành đa dạng và học các dự án phức hợp.

Khoa Phát triển Games

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm lên kế hoạch làm game, phát triển và sử dụng dựa trên nền tảng nghệ thuật như kể chuyện kỹ thuật số, thiết kế, nhân vật, hình ảnh, chuyển động và nền tảng công nghệ như lập trình, đồ họa máy tính, toán học và nền tảng xã hội nhân văn học như tâm lý, tiếp thị, kinh doanh.

5. Đại học dung hợp ICT

Khoa Bản quyền nội dung

Lấy mục tiêu đào tạo chuyên gia dung-phức hợp có năng lực hiểu biết pháp luật và năng lực kỹ thuật để giải quyết các vấn đề về luật tác quyền cằn thiết trong việc kế hoạch, chế tác và lưu thông nội dung văn hóa trong thời đại cần thiết những chuyên gia có thế kiểm soát toàn bộ những vấn đề phát sinh trong quá trình lên kế hoạch, chế tác và lưu thông nội dung văn hóa.

Khoa Năng lượng Điện lưới

Đây là ngành khoa học ứng dụng bao gồm lĩnh vực công nghệ cao đa dạng được dung hòa hữu cơ lấy công nghệ điện làm trung tâm, nghiên cứu phương án tiết kiệm năng lượng thông qua quản lý điện tích cực như sử dụng phương án truyền tải có hiệu quả, sử dụng điện phân tán cũng như năng lượng mới và quản lý tiêu thụ nhằm xây dựng điện lưới thông minh.

Khoa Múa

Lấy mục tiêu đào tạo giáo viên múa chuyên nghiệp với định hướng thế giới hóa và quần chúng hóa về múa. Thực hiện nghiên cứu đào tạo các chuyên ngành múa Hàn Quốc, múa đương đại, ba-lê. Khoa tổ chức các cơ hội cho sinh viên có thế thực hành múa tại sân khấu múa nhằm đóng góp cho sự phát triển văn hóa của nghệ thuật múa.

6. Đại học Văn hóa & Nghệ thuật 

Khoa Nghệ thuật tạo hình

Khoa đào tạo theo chương trình học từ tranh ảnh Hàn Quốc, tranh ảnh phương Tây, tạo hình và lý luận mỹ thuật với mục tiêu đào tạo nên các chuyên gia mỹ thuật quốc tế phức hợp có đầy đủ năng lực tưởng tượng và khả năng sáng tạo, chương trình đào tạo năm 1 và năm 2 được xây dựng với các khóa học căn bản nhằm trang bị nền tảng và kiến thức cơ sở cần thiết về nghệ thuật tạo hình đế sinh viên có thể bồi dưỡng khả năng sáng tạo. Năm 3 và năm 4 được xây dựng dựa trên nội dung chương trình chuyên ngành để sinh viên có thể lựa chọn các hướng đi riêng khác nhau cho mỗi cá nhân.

Khoa Nhạc

Khoa thực hiện mục tiêu hoàn thiện nhân cách của người nhạc trưởng kết hợp với bồi dưỡng những nhạc sĩ đa tài, đầy sáng tạo dựa trên nền tảng giáo dục lấy trọng tâm là lý thuyết có hệ thống, thực hành và áp dụng kỹ năng chuyên ngành. Hơn nữa, tiến hành giáo dục nhân cách là chủ yếu chứ không phải là kỹ năng thực hành và hướng đến “thực dụng hóa nghệ thuật” liên quan với ngành công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Khoa không chỉ tập trung vào năng lực thực hành mà còn định hướng đưa vào thực hiện giáo dục, bồi dưỡng trọng tâm nhân cách con người đồng thời tiến hành thương mại hóa nghệ thuật liên kết với ngành công nghiệp công nghệ cao.

Khoa Nghệ thuật đời sống

Khoa lấy mục tiêu đào tạo nhân tài toàn cầu có khả năng sáng tạo, kiệm toàn nhân cách và tài năng thông qua đào tạo hài hòa giữa nghệ thuật, thiết kế dựa trên nền tảng thủ công nghệ. Khoa tổ chức các chương trình đa dạng như hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức thực tập ngắn hạn và dài hạn tại doanh nghiệp. Vào năm 1 sinh viên có thể học chương trình cơ bản, từ năm 2 trở đi sinh viên có thể học theo các chuyên ngành tạo hình gia dụng và tạo hoa văn.

7. Đại học Liên kết Nhà trường và Doanh nghiệp Sáng tạo tương lai 

Khoa Quân sự (Không tuyển sinh sinh viên nước ngoài)

Khoa quân sự là cái nôi đào tạo sĩ quan tinh nhuệ tương lai, lãnh đạo quốc gia xã hội tiên tiến, sinh viên đang học nhận được học bổng toàn phần trong 4 năm do quân đội cấp và được bổ nhiệm thành sĩ quan ngay sau khi tốt nghiệp theo hiệp ước thỏa thuận của khoa Quân đội. Trong thời gian đào tạo, sẽ được trang bị đầy đủ chuyên môn quân sự, nhân cách, phẩm chất, khả năng lãnh đạo thông qua quá trình giáo dục và huấn luyện có hệ thống như hoàn thành đa chuyên ngành, chuyên ngành phụ, quản lý sinh hoạt ký túc xá, điều khiến hệ thống làm việc tự chỉ huy, hay tiến hành trực tiếp điều tra thực chiến trường và khám phá văn hóa tại nước ngoài.

Trường đại học Quốc gia PuKyung

Trường đại học KyungWon

III. Giới thiệu các Khoa thuộc Đại học Sangmyung cơ sở Cheonan

Đại học Ngoại ngữ & Văn học

 • Khoa Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc
 • Khoa Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản
 • Khoa Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc
 • Khoa Ngôn ngữ và văn học Anh
 • Khoa Ngôn ngữ và văn học Pháp
 • Khoa Ngôn ngữ và văn học Đức
 • Khoa Ngôn ngữ và văn học Nga

Đại học thiết kế

 • Khoa Thiết kế Hình ảnh
 • Khoa Thiết kế thời trong
 • Khoa Thiết kế Hoa văn
 • Khoa Thiết kế Nội thất
 • Khoa Thiết kế Gốm sứ
 • Khoa Thiết kế Công nghiệp

Đại học Nghệ thuật

 • Khoa Truyền thông Hình ảnh & Video
 • Khoa Điện ảnh
 • Khoa Kịch
 • Khoa Mỹ thuật Sân khấu
 • Khoa hoạt hình & Hoạt họa
 • Khoa nội dung kỹ thuật số
 • Khoa Kinh doanh Văn hóa Nghệ thuật

Đại học Công nghiệp

 • Khoa Kinh doanh bảo hiểm
 • Khoa Kinh doanh tời chính
 • Khoa Công nghiệp Lương thực & Thực phẩm
 • Khoa Môi trường & cảnh quan
 • Khoa Điều dưỡng (Không tuyển sinh viên nước ngoài)
 • Khoa Công nghiệp thể thao
 • Khoa Thể dục Xã hội

Đại học Công nghệ

 • Khoa Công nghệ máy tính
 • Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
 • Khoa Công nghệ Kinh doanh
 • Khoa Công nghệ Y Sinh Mệnh
 • Khoa Công nghệ Hệ thống Xây dựng
 • Khoa Công nghệ Môi trường
 • Khoa Công nghệ Thông tin Quốc phòng (không tuyển sinh viên nước ngoài)

1. Đại học Ngoại ngữ và Văn học 

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc

Bồi dưỡng chuyên gia có tính sáng tạo và hợp lý có phẩm chất con người và tính chủ thể của người Hàn Quốc và lấy mục tiêu đào tạo nhân tài có thể thể phục vụ xã hội với kiến thức chuyên môn liên quan đến tiếng Hàn và văn học Hàn Quốc. Đặc biệt thông qua thực hiện đào tạo chuyên ngành với việc nhấn mạnh tính thực tế, tính sáng tạo và tính logic nhằm đào tạo chuyên gia thực tế có thể mang đến sự phát triển nội tại cho ngôn ngữ văn hóa Hàn Quốc cũng như cung cấp được nội dung văn hóa tiếng Hàn.

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Nhật bản

Giao lưu với các trường Đại học hàng đầu Nhật Bản và đào tạo kiến thức chuyên môn, tính thực dụng của ngôn ngữ và văn học Nhật Bản để cho ra trường những nhân tài có tính nhân văn phù hợp với thời đại toàn cầu. Bồi dưỡng nhân tài kiêm toàn năng lực tiếng Nhật thực dụng và có kiến thức chuyên môn sâu về ngữ văn Nhật và văn hóa Nhật, có tố chất nhân bản, nhân văn học của một người trí thức.

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

Lấy mục tiêu đào tạo chuyên gia liên quan tới Trung Quốc có thể phục vụ xã hội Hàn Quốc nói riêng và xã hội loài người nói chung. Lấy mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nhân tài có năng lực sử dụng thành thạo tiếng Trung và hiểu rõ văn hóa Trung Quốc để có thể thực hiện tốt việc được giao trên các lĩnh vực liên quan tới Trung Quốc.

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh

Bồi dưỡng nhân tài có thể bắt đầu tiếp cận từ việc sử dụng tiếng Anh trong khoa học, nghệ thuật, đời sống cho đến tiếp cận mang tính khu vực, văn hóa, xã hội vừa tiếp cận có tính chuyên môn vừa có tính bao quát để hoạt động trên các lĩnh vực đa dạng của xã hội thời đại hội nhập quốc tế. Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh hiện đang đào tạo Ngôn ngữ & Văn học Anh vào Tiếng Anh thông biên dịch.

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp

Đào tạo nhân tài kiêm toàn năng lực sáng tạo và có phẩm chất nhân văn lấy năng lực sử dụng thành thạo tiếng Pháp thực hành và kiến thức sâu rộng về văn học và văn hóa Pháp làm nền tảng. Ngoài ra còn bao gồm đào tạo cơ bản về liên minh châu Âu trong đó Pháp giữ vai trọng nhất và các quốc gia nói tiếng Pháp khác.

Khoa Ngôn ngữ và văn học Đức

Lấy mục tiêu là nâng cao hiểu biết văn hóa phong phú và xã hội Đức có truyền thống văn hóa từ đó nuôi dưỡng nhân tài có thể cống hiến cho xã hội Hàn Quốc. Không những đào tạo tiếng Đức mà còn cung cấp chương trình đào tạo sâu về hiếu biết văn hóa nhằm đào tạo chuyên gia nghiên cứu Đức, nước đang đóng vai trò chủ chốt trong liên minh Châu Âu.

Khoa Ngôn ngữ và Văn học Nga

Bồi dưỡng nhân lực chuyên môn sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc thực hiện vai trò chủ chốt trong quá trình giao lưu hợp tác trên nhiều phương diện giữa các quốc gia sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức hoặc các quốc gia Á – Âu có dân số nói tiếng Nga chiếm tuyệt đại đa số trong thời đại hợp tác Á – Âu mới.

2. Đại học Thiết kế 

Khoa Thiết kế Hình Ảnh

Là Khoa đào tạo phương pháp và kỹ thuật để hình tượng hóa thông tin và thông điệp đa dạng thành hình ảnh nhằm truyền đạt đến người dùng một cách hiệu quả nhất. Tại đây đào tạo các lĩnh vực đa dạng từ offline (biên tập, typography, thiết kế đồ họa, thiết kế thông tin, thiết kế nhãn hiệu, vẽ vector…) cho đến online (Web, ứng dụng, game, UI. UX. BX di động…)

Khoa Thiết kế Thời trang

Lấy mục mục tiêu đào tạo nhân lực chuyên môn có khả năng cảm nhận cái đẹp và sáng tạo, làm chủ công nghiệp thời gian có giá trị gia tăng cao trong cơ cấu xã hội hiện đại chuyên môn hóa và đa nguyên hóa ngày nay. Ngoài đào tạo lý thuyết về thiết kè thời trang ra còn đào tạo năng lực thiết kế cách tân, năng lực lên kết hoạch. Thực hiện đào tạo có hệ thống thông qua các môn thực hành đa dạng có thể hình thành năng lực cấu tạo và chế tác y phục chuyên nghiệp

Khoa Thiết kế Hoa văn

Đây là quá trình tạo hoa văn và kỹ pháp lên chất liệu dệt có quan hệ mật thiết với đời sống hàng ngày của con người nhất để làm nên sự biến hóa nhằm chuyển hóa thành sản phẩm dệt thích hợp với mục đích sử dụng. Thông qua nghiên cứu có hệ thống quá trình thiết kế như thế này nhằm mục đích bồi dưỡng nhà thiết kế sợi có năng lực tạo ra sản phẩm dệt có giá trị đáp ứng nhu cầu của khách hàng đa dạng.

Khoa Thiết kế Nội thất

Nghiên cứu, đào tạo thiết kế không gian bên trong nhà ờ sinh hoạt của con người. Ngoài ra các giáo sư hàng đầu tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế xây dựng và các giáo viên có kinh nghiệm thực tế phong phú trực tiếp đào tạo tập trung lý thuyết và thực hành về thiết kế không gian nội thất, và lấy việc bồi dưỡng nhà thiết kế chuyên nghiệp trên mức xã hội yêu cầu có thể sử dụng kinh nghiệm thực tiễn thông qua chương trình nghiên cứu liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp làm mục tiêu đào tạo.

Khoa Thiết kế Gốm sứ

Mở các ngành đào tạo đa dạng như Gốm tạo hình, Thiết kế Gốm môi trường, Thiết kế sản phẩm gốm, Thiết kế Gốm mỹ nghệ làm cho sinh viên quen với lý luận và thực hành một cách hài hòa với mục đích đào tạo chuyên gia đi đầu trong thiết kế gốm sứ hiện đại thông qua việc kế thừa sáng tạo và phát triển ngành gốm truyền thống Hàn Quốc làm nền tảng để làm chủ việc phát triển thiết kế gốm sứ hướng đến tương lai.

Khoa Thiết kế Công nghiệp

Xây dựng hệ thống điều hành, đào tạo đặc tính hóa về thiết kết thông tin văn hóa công nghệ cao cùng với đào tạo lý thuyết và kỹ năng thiết kế cần thiết cho các loại hình công nghiệp đa dạng để tập trung bồi dưỡng nhân tài thiết kế sáng tạo đồng thời đào tạo lý thuyết thiết kế, thực hành, thực tập thực tế và chiếu theo quy trình đào tạo chi tiết có hệ thống từ điều tra thiết kế, phân tích, thực tập, cho đến đánh giá/kiểm duyệt.

3. Đại học Nghệ thuật 

Khoa Truyền thông Hình ảnh & Video

Đặt mục tiêu vào việc nuôi dưỡng tư duy khoa học và cảm giác tạo hình cái đẹp theo khái niệm hiện đại về Hình ảnh và Video, xa hơn nữa là nhằm mục tiêu bồi dưỡng nhân tài có chuyên môn kiêm toàn kiến thức chuyên môn có hệ thống, hợp lý và năng lực thích ứng thực tế.

Khoa Điện ảnh

Xem xét hiện thực giá trị văn hóa, nghệ thuật, công nghiệp của điện ảnh ngày một nâng cao đế thực thi giáo dục lý luận bậc cao đối với điện ảnh. Bồi dưỡng nhân tài có năng lực lý luận và thực tiễn thông qua tiến hành đồng thời thực tập trên nhiều lĩnh vực như diễn xuất, quay phim, thủ vai cần thiết cho hoàn thành nội dung của một tập phim.

Khoa Kịch

Phân thành chuyên ngành diễn xuất và chuyên ngành lý luận, có đội ngũ giáo sư và chương trình thiết kế riêng cho từng chuyên ngành, qua đó tập trung đào tạo diễn viên kịch đứng đầu thế kỷ 21. Dựa trên giờ học lý thuyết vững vàng để mài dũa cảm tính và lý tính mà người diễn viên kịch cần phải có và tiến hành các giờ học biên kịch có hệ thống theo từng năm học.

Khoa Mỹ thuật sân khấu

Có các chương trình đào tạo ở các lĩnh vực như thiết kế sân khấu, thiết kế sản xuất, thiết kế trang phục sân khấu, thiết kế ánh sáng sân khấu, kỹ thuật biểu diễn công nghệ cao. Được công nhận là khoa nổi tiếng trong lĩnh vực mỹ thuật sân khẩu tiêu biểu của Hàn Quốc có hệ thống đào tạo tốt nhất và chuyên nghiệp nhất.

Khoa Hoạt hình & Hoạt họa

Chuyên ngành hoạt hình đào tạo cho sinh viên làm quen với toàn bộ quá trình chế tác phim hoạt hình từ lập kể hoạch, biên kịch, continuity cho đến biên tập, cùng với làm kẽ hoạch sản xuất, sinh viên còn được học từ xây dựng nhân vật trong câu chuyện cho đến tạo diễn xuất để làm ra một sản phẩm phim hoạt hình hoàn chỉnh. Chuyên ngành hoạt họa đào tạo song song lý luận và thực hành. Sinh viên được đào tạo lý luận cơ sở về nghệ thuật hình ảnh đa dạng từ hội họa, điện ảnh cho đến hình ảnh và sử dụng phương tiện truyền thông phức hợp.

Khoa Nội dung kỹ thuật số

Là lĩnh vực cốt lõi của công nghiệp nội dung văn hóa, nội dung kỹ thuật số là lĩnh vực nghiên cứu mới nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao thông qua dung hòa công nghệ với sức sáng tạo và tri thức của con người, dung hòa công nghệ với nghệ thuật và công nghiệp. Lĩnh vực nghiên cứu đa dạng bao gồm hình tượng, hoạt hình học tập, truyện tranh, truyện cổ tích hoạt hình, video quảng bá, truyện tranh hoạt hình, ứng dụng điện thoại thông minh, nội dung web và di động. Đồng thời đào tạo kiến thức chuyên môn cần thiết cho phát triển nội dung kỹ thuật số đi đôi với thực hành có hệ thống.

Khoa Kinh doanh Nghệ thuật văn hóa

Thực hiện đào tạo dựa trên năng lực, cung cấp chương trình đào tạo có hệ thống từ lý thuyết đến thực hành như kiến thức (knowledge), kỹ năng (skills), tố chất (attitude) nhằm bồi dưỡng nhận lực có chuyên môn tạo kế hoạch kinh doanh nghệ thuật văn hóa mà có thể dẫn dắt giới văn hóa Hàn Quốc tới thời đại kinh tế dựa trên văn hóa sáng tạo.

4. Đại học Công nghiệp 

Khoa Kinh doanh bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm dựa trên nền tảng kiến thức kinh doanh nghiên cứu vè nguyên lý vận hành với đối tượng là các doanh nghiệp về tín dụng. bảo hiểm, là lĩnh vực chi tiết của ngành quản trị kinh doanh, là chuyên ngành chuyên môn đặc biệt về tín dụng, bảo hiếm. Khoa tập trung vào chương trình đào tạo liên quan đến bảo hiểm, tài chính tín dụng và tình hình thiệt hại theo kiến thức cơ bản quản trị kinh doanh

Khoa Kinh doanh tài chính

Khoa tiến hành đào tạo lý luận lĩnh vực tín dụng và các kiến thức thực tế một cách có hệ thống thông qua các môn học chủ yểu của ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, kế toán với mục tiêu bồi dưỡng nên các chuyên gia tính dụng có khả năng cạnh tranh với đầy đủ hiểu biết đúng đắng về tình hình kinh tế và thị trường tín dụng.

Khoa Công nghệ Thực vật & Thực phẩm

Khoa được hình thành dựa trên 3 lĩnh vực áp dụng các ngành công nghiệp thực vật. thực phẩm như phát triển, sản xuất, sử dụng và chế biển thực vật. Lĩnh vực phát triển là lĩnh vực tạo ra và nhân rộng giống mới, bao gồm công nghệ sinh vật, chăn nuôi, nuôi cấy mô. Lĩnh vực sản xuất bao gồm trang thiết bị và kiếm soát điều khiển cần thiết cho kỹ thuật sản xuất và sản xuất thực vật ứng dụng. Lĩnh vực ứng dụng là lĩnh vực lưu trữ, chế biến thực vật ứng dụng đã được phát triển và sản xuất rồi lưu thông và lĩnh vực thiết kế thực vật.

Khoa Môi trường & cảnh quan

Lấy cảnh quan học làm nền tảng, Khoa cung cấp kiến thức chuyên môn đặc biệt về lịch sử văn hóa, kiến trúc đô thị, môi trường sinh thái lẩy cảnh quan học làm nền tảng; đồng thời tiến hành đào tạo đặc biệt được phân nhỏ đế sinh viên có thế nắm bắt được các phương án kế hoạch, thiết kế, thỉ công, quản lý một cách có hệ thống nhằm giải quyết các vấn đề và điều tra, phân tích sức ảnh hưởng của môi trường đô thị, văn hóa truyền thống lịch sử, cảnh quan kiến trúc đô thị và chương trình đào tạo.

Khoa điều dưỡng (không tuyển sinh sinh viên nước ngoài)

Khoa tiến hành chương trình giảng dạy có hệ thống và hiệu quả (giảng dạy PBUthực hành theo mô hình mô phỏng tiên tiến nhất, chương trình giảng dạy tổng hợp… ) để đào tạo những điều dưỡng xuất sắc đầy tư duy sáng tạo, có tố chất mang tầm cỡ quốc tế, bao gồm đầy đủ kỹ năng thực hành lâm sàng, kỹ năng tư duy phê phán. Đồng thời Khoa cũng áp dụng những chương trình giảng dạy đa dạng như liệu pháp tiếng cười và quá trình đào tạo giao tiếp, hoạt động tình nguyện khu vực theo định kỳ, đại hội học thuật hằng năm…

Khoa Công nghiệp Thể thao

Khoa tiến hành giáo dục theo mục tiêu tập trung tăng cường năng lực thực tiễn liên kết với kiến thức khác thông qua chương trình giáo dục dung, phức hợp, nghiên cứu phát triển các môn thể thao, tiến hành dự án học thuật, bên cạnh đó hình thành các lý luận, bồi dưỡng các kỹ năng lý luận và năng lực thực tiễn liên quan đến công nghiệp thể thao đa dạng, đồng thời mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đào tạo được nguồn nhân lực chuyên môn xuất thân từ lĩnh vực thể thao của Hàn Quốc.

Khoa Thể dục Xã hội

Khoa làm nhiệm vụ đào tạo chuyên gia tư vấn vận đông theo chương trình tư vấn vận động chuyên môn và đào tạo chuyên gia giáo dục thể chất xã hội với mục đích rèn luyện thể chất và tâm hồn khỏe mạnh, tiến hành thông qua kiến thức thực tế đa dạng, tiếp thu lý thuyết và các trang thiết bị hiện đại, đồng thời đưa vào sử dụng các trang thiết bị đa dạng như trung tâm Whitney, hồ bơi, sân chơi squash, sân bóng rổ, để đào tạo những chuyên gia giáo giục thể chất đời sống của tương lai.

5. Đại học Công nghệ 

Khoa Công nghệ máy tính

Khoa đào tạo nhân lực chuyên môn IT có khả năng sáng tạo và năng lực thực tiễn có lý luận, kỹ năng làm việc thực tế về phần cứng và phần mềm, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao. Khoa bồi dưỡng kỹ năng thiết kể hế thống kỹ thuật số, kỹ năng phát triển phần mềm dựa trên sự kết hợp của nền tảng thực tế và nội dung cơ bản thông qua các bài tập thí nghiệm trên cơ sở lý thuyết.

Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Đây là lĩnh vực trọng điểm, chú trọng đào tạo kiến thức cơ sở như lập trình máy tính, vi xử lý cùng với đào tạo kiến thức chuyên môn cần thiết cho tầm nhìn robot, xử lý âm thanh/hình ảnh, bảo mật thông tin, thông tin vô tuyến, SoC (System on chip), mạng lưới thông tin.

Khoa Công nghệ Kinh doanh

Khoa Công nghệ kinh doanh đào tạo tập trung các môn như tiếp thị, quản lý sản xuất, công nghệ tài chính, kinh doanh dịch vụ nhằm tạo cho sinh viên có kiến thức về kinh doanh và có tri thức về công nghệ đồng thời có tư duy kinh doanh học.

Khoa Công nghệ đời sống

Lấy mục tiêu bồi dưỡng nhân cách thể có tính thực tiễn nhằm đào tạo chuyên gia khoa học đời sống có thể đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực khoa học đời sống đa dạng mà cốt lõi là nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và tạo giá trị gia tăng cao trong thế kỷ 21. Để làm được điều này, Khoa Khoa học đời sống nghiên cứu đào tạo công nghệ mới, thiết lập đào tạo thực tiễn dựa trên liên kết, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thành các mục tiêu thực hiện chi tiết và điều hành với một số ít nhân lực tỉnh nhuệ của khoa.

Khoa Công nghệ Hệ thống Xây dựng

Khoa Công nghệ Hệ thống xây dựng nghiên cứu đào tạo thiết kế, thi công, giám sát, quản lý duy trì cơ sở hạ tầng gián tiếp xã hội như đường, cầu, cảng, sân bay, đập, hằm, tàu điện, kênh. Tại Khoa Công nghệ Hệ thống Xây dựng, sinh viên có thể học kiến thức cơ sở cho đến kỹ thuật chuyên môn nhằm thiết kế, thi công, giám sát, duy trì quản lý an toàn và kinh tế.

Khoa Công nghệ Môi trường

Lấy mục tiêu đào tạo nhân lực chuyên môn có năng lực hiểu và giải quyết các vấn đề môi trường, đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật như xử lý ô nhiễm nguồn nước, xử lý nước ngâm, nước thải, quản lý và xử lý phế liệu, kiểm soát ô nhiễm không khí, năng lượng tái tạo mới(Pin nhiên liệu, năng lượng hydro và năng lượng mặt trời… ).

Khoa Công nghệ Thông tin Quốc phòng (Không tuyển sinh viên nước ngoài)

Đặt mục tiêu đào tạo chuyên gia bảo mật thông tin có năng lực đối phó với tắn công mạng thông qua nghiên cứu công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực bảo mật thông tin Quốc phòng như “Công nghệ thiết kế hệ thống bảo mật thông tin(s/w, H/W)”,” Kỹ thuật xâm nhập và kỹ thuật ngăn chặn xâm nhập hệ thống”

IV. Lịch tuyển sinh viên nước ngoài năm học 2016

Cơ sở tại Seoul

 • Nhập học tháng 3
  • Tiếp nhận hồ sơ đợt 1: Từ 22/10/2015 〜 10/11/2015
  • Tiếp nhận hồ sơ đợt 2: Từ giữa tháng 12/2015 đến giữa tháng 1/2016
 • Nhập học tháng 9
  • Tiếp nhận hồ sơ đợt 1: Giữa tháng 4/2016 đến giữa tháng 5/2016
  • Tiếp nhận hồ sơ đợt 2: Đầu tháng 6/2016 〜 đến giữa tháng 7/2016

Cơ sở tại thành phố Cheonan

 • Nhập học tháng 3
  • Tiếp nhận hồ sơ: Từ 07/10/2015 – 06/11/2015
 • Nhập học tháng 9
  • Tiếp nhận hồ sơ: tháng 4 năm 2016

Liên hệ với HALO GROUP nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục HALO

Trung tâm Tư vấn du học HALO

Bạn đang theo dõi bài viết:

Tìm bài viết với từ khóa:

 • trường đại học sangmyung
 • truong dai hoc sangmyng
 • trường đại học sangmyung hàn quốc
 • truong dai hoc sangmyung han quoc
 • sangmyung university

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Giới Thiệu

HALO hoạt động chính trong các lĩnh vực như tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ, xin Visa, cung cấp nhân sự chất lượng cho các tổ chức essay writing trong nước và quốc tế. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết và kiến thức chuyên sâu.

Bài viết mới nhất

Công ty tư vấn du học uy tín Halo Education

messenger Messenger zalo Zalo call Gọi ngay